Kontaktuppgifter och medlemskap

Vill du kontakta någon i styrelsen personligen hittar du kontaktuppgifter under fliken Styrelsepresentation eller så kan du välja att kontakta föreningen på föreningens e-mail, info@forumlivskunskap.se

Vill du stödja föreningen Forum Livskunskap (organisationsnummer 802474-7340) och ta del av inbjudningar, nyhetsbrev mm kan du bli medlem genom att betala in 200 kr på föreningens bankgiro 509-8298. Glöm ej att ange namn, e-postadress och gärna tfn.